ДОЛОО ХОНОГИЙН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА /05.14-05.21/

Алтай Улиастайн ЭХС-ийн 2018 оны 5-р сарын 14-өөс 5-р сарын 21-ний өдрийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

05-р сард Тайширын УЦС, Есөнбулагийн ДиЦС, системийн харьяа жижиг оврын УЦС-ууд, сэргээгдэх эрчим хүч дизель генератор хосолсон нарны цахилгаан станц зэрэг дотоодын эх үүсвэрүүдээр болон ЦДҮС, ББЭХС-ээс ЦЭХ импортолж Говь-Алтай, Завхан аймгийн төвүүд болон 44 сум сууринг ЦЭХ-ээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

Системийн оргил ачаалал 10.0 МВт, бага ачаалал 4,5 МВт.

Хоёр аймгийн нийт хэрэглээ 190,0-195,0 мян.кВт.ц. Нийт хэрэглээний 50%-ийг дотооддоо боловсруулж, 50%-ийг Төвийн бүсийн НС болон ББЭХС-ээс хангаж ажиллалаа.

Тайширын УЦС-ын I гидро генератор 24 цагийн турш 2.9 МВт-ын чадалтай ажиллаж, хоногт дунджаар 69.0 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж, ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.      

ТБНС-ээс хоногт 90,0-95,0 мян.кВт.ц, ББЭХС-ээс 7.0-8,0 мян.кВт.ц ЦЭХ худалдан авч байна.

Богдын голын УЦС 2 агрегатын горимоор НС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байгаа бөгөөд хоногт дунджаар 32,0-35,0 мян.кВт.ц, Тосонцэнгэлийн УЦС 8,0-8,2 мян.кВт.ц ЦЭХ тус тус үйлдвэрлэж НС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.

Гуулингийн УЦС Гуулин, Дэлгэр, Шилүүстэй сумуудыг тэжээн ажиллаж хоногт 4,0-4,2 мян.кВт.ц, Галуутайн УЦС Сантмаргаз сумыг тэжээн ажиллаж байгаа бөгөөд хоногт дунджаар 0,9-1,0 мян.кВт.ц, Хүнгүйн УЦС Завханмандал, Ургамал сумыг тэжээн ажиллаж хоногт 0,5-0,8 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж байна.

 

Гарсан тасралт, хийгдсэн ажлууд:

  1. 05-р сарын 16-ны өдөр ББЭХС-ээс 12 цагийн захиалгат таслалт хийгдэв.
  2. 05-р сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Мөрөн-Тэлмэн АШ 2 удаа тасарсан.
  3. 05-р сарын 17-ны өдөр Улиастай дэд станцын Тэлмэн 110 кВ АШ газардлагын хамгаалалтаар 05-р сарын 18-ны өдөр Тэлмэн дэд станцын Улиастай 110 кВ АШ газардлагын хамгаалалтаар тус тус тасарсан.
  4. 05-р сарын 17-ны өдөр Мөрөн-Тэлмэн АШ-нд төмөр утас тохогдсоныг авах, Улиастай-Тэлмэн АШ-нд 2 ширхэг тулгуур хазайлттайг тэгшлэх ажлууд хийгдлээ.
  5. 05 21

ДОЛОО ХОНОГИЙН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА /04.30-05.14/

Алтай Улиастайн ЭХС-ийн 2018 оны 4-р сарын 30-аас 5-р сарын 14-ний өдрийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

 

5-р сард Тайширын УЦС, Есөнбулагийн ДиЦС, системийн харьяа жижиг оврын УЦС-ууд, сэргээгдэх эрчим хүч дизель генератор хосолсон нарны цахилгаан станц зэрэг дотоодын эх үүсвэрүүдээр болон ЦДҮС, ББЭХС-ээс ЦЭХ импортолж Говь-Алтай, Завхан аймгийн төвүүд болон 44 сум сууринг ЦЭХ-ээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

Системийн оргил ачаалал 12.0 МВт, бага ачаалал 4,5-4,8 МВт.

Хоёр аймгийн нийт хэрэглээ 195,0-197,0 мян.кВт.ц. Нийт хэрэглээний 45%-ийг дотооддоо боловсруулж, үлдсэн 55%-ийг Төвийн бүсийн НС болон ББЭХС-ээс хангаж ажиллалаа.

Тайширын УЦС-ын I гидро генератор 24 цагийн турш 2.9 МВт-ын чадалтай ажиллаж, хоногт дунджаар 69.2 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.      

Есөнбулагийн ДиЦС-д 1-3 дизель генератор ажиллаж, хоногт 3.0-4.0 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж, ТБНС болон ТУЦС-тай зэрэгцээ ажиллаж байна.

ТБНС-ээс хоногт 90,0-100,0 мян.кВт.ц, ББЭХС-ээс 7.0-8,0 мян.кВт.ц ЦЭХ худалдан авч байна.

Богдын голын УЦС 2 агрегатын горимоор НС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байгаа бөгөөд хоногт дунджаар 27,0 мян.кВт.ц, Тосонцэнгэлийн УЦС 8,0-8,2 мян.кВт.ц ЦЭХ тус тус үйлдвэрлэж НС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.

Гуулингийн УЦС Гуулин, Дэлгэр, Шилүүстэй сумуудыг тэжээн ажиллаж хоногт 4,0-4,2 мян.кВт.ц, Галуутайн УЦС Сантмаргаз сумыг тэжээн ажиллаж байгаа бөгөөд хоногт дунджаар 0,9-1,0 мян.кВт.ц, Хүнгүйн УЦС Завханмандал, Ургамал сумыг тэжээн ажиллаж хоногт 0,5-0,8 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж байна.

 

Гарсан тасралт, хийгдсэн ажлууд:

 

5-р сарын 7-ны өдрөөс Богдын голын УЦС, 5-р сарын 10-ны өдрөөс Галуутайн УЦС ажиллаж эхэллээ

5-р сарын 01, 03, 07, 09, 11-ний өдрүүдэд Мөрөн-Тэлмэн 110 кВ ЦДАШ-нд нийт 6 удаагийн, 5-р сарын 03, 06, 07-ны өдрүүдэд Улиастай-Тэлмэн 110 кВ ЦДАШ-нд тус тус хамгаалалт ажиллаж тасралт гарсан бөгөөд 5-р сарын 01, 09-ний өдрүүдэд Мөрөн-Тэлмэн АШ-нд гарсан тасралтуудтай холбоотой үзлэг хийгдэж, 5-р сарын 04, 11-ний өдрүүдэд засварын ажлууд хийгдлээ.

t09

ДОЛОО ХОНОГИЙН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА /04.15-04.30/

Алтай Улиастайн ЭХС-ийн 2018 оны 4-р сарын 15-30-ны өдрийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

 

04-р сард батлагдсан горимын дагуу ЦДҮС, ББЭХС, Тайширын УЦС, Есөнбулагийн ДиЦС, сэргээгдэх эрчим хүч дизель генератор хосолсон нарны цахилгаан станц зэрэг эх үүсвэрүүдээр Говь-Алтай, Завхан аймгийн төвүүд болон 44 сум сууринг ЦЭХ-ээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

Системийн оргил ачаалал 12.0 МВт, бага ачаалал 5.0 МВт.

Хоёр аймгийн нийт хэрэглээ 200,0 мян.кВт.ц. Нийт хэрэглээний 45%-ийг дотооддоо боловсруулж, үлдсэн 55%-ийг Төвийн бүсийн НС болон ББЭХС-ээс хангаж ажиллалаа.

Тайширын УЦС-ын II гидро генератор 24 цагийн турш 2.9 МВт-ын чадалтай ажиллаж, хоногт дунджаар 69.2 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.      

Есөнбулагийн ДиЦС-д 1-5 дизель генератор ажиллаж, хоногт 3.0-5.0 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж, ТБНС болон ТУЦС-тай зэрэгцээ ажиллаж байна.

ТБНС-ээс хоногт 110,0-115,0 мян.кВт.ц, ББЭХС-ээс 7.0-8,0 мян.кВт.ц ЦЭХ худалдан авч байна.

4-р сарын 16-ны өдрөөс Тосонцэнгэлийн УЦС ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2 агреатын горимоор НС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна. Хоногт 7,5-8,0 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж байна.

4-р сарын 24-ний өдрөөс Гуулингийн УЦС ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Гуулин, Дэлгэр, Шилүүстэй сумдыг тэжээж, системээс тусдаа ажиллаж байна. УЦС хоногт 3,5-3,8 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж байна.

 

Гарсан тасралт, хийгдсэн ажлууд:

 

4-р сарын 16-ны өдрөөс Тосонцэнгэлийн УЦС ажиллаж эхэллээ.

4-р сарын 19-ний өдрийн 23 цаг 56 минутанд “35/0,4 кВ Цагаан-Олом” д/ст-ын Есөнбулаг 35 кВ гаргалгаа МТЗ хамгаалалтаар тасарсан бөгөөд үзлэгээр Есөнбулагийн ДиЦС-ын /Т2 трансформаторын/ 6 кВ-ын оруулганы кабель буудсан гэмтлийг илрүүлж, бэлтгэлд байсан Т1 трансформаторыг ажилд залгалаа.

4-р сарын 22-ны 22 цаг 35 минутанд Тайширын УЦС-ын Т2 трансформаторын 35 кВ-ын кабелын С фазад гэмтэл гарч станц “0” зогссон бөгөөд Т1 трасформаторыг сэлгэж залгав. Гэмтсэн кабельд 4-р сарын 24-ний өдөр засвар үйлчилгээ хийв.

4-р сарын 24-ний 15 цаг 06 минутанд Баян-Уул 15 кВ АШ-нд тасралт гарч, үзлэгээр тулгуур №360-ын В фазын толгойн боол тасарсан гэмтлийг илрүүлж, арилгав.

4-р сарын 24-ний өдрөөс Гуулингийн УЦС ажиллаж эхэллээ.

4-р сарын 25, 29, 30-ны өдрүүдэд Мөрөн-Тэлмэн АШ-нд нийт 5 удаагийн тасралт гарсан.

0415

ДОЛОО ХОНОГИЙН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА /04.09-04.15/

Алтай Улиастайн ЭХС-ийн 2018 оны 4-р сарын 09-15-ний өдрийн үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

 

4-р сард батлагдсан горимын дагуу ЦДҮС, ББЭХС, Тайширын УЦС, Есөнбулагийн ДиЦС, сэргээгдэх эрчим хүч дизель генератор хосолсон нарны цахилгаан станц зэрэг эх үүсвэрүүдээр Говь-Алтай, Завхан аймгийн төвүүд болон 44 сум сууринг ЦЭХ-ээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

Системийн оргил ачаалал 12.0 МВт, бага ачаалал 5.3МВт.

Хоёр аймгийн нийт хэрэглээ 215,0 мян.кВт.ц. Нийт хэрэглээний 35%-ийг дотооддоо боловсруулж, үлдсэн 65%-ийг Төвийн бүсийн НС болон ББЭХС-ээс хангаж ажиллалаа.

Тайширын УЦС-ын II гидро генератор 24 цагийн турш 2.9 МВт-ын чадалтай ажиллаж, хоногт дунджаар 69.2 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна.      

Есөнбулагийн ДиЦС-д 1-5 дизель генератор ажиллаж, хоногт 3.0-5.0 мян.кВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэж, ТБНС болон ТУЦС-тай зэрэгцээ ажиллаж байна.

ТБНС-ээс хоногт 130,0-135,0 мян.кВт.ц, ББЭХС-ээс 7.0-8,0 мян.кВт.ц ЦЭХ худалдан авч байна.

 

Гарсан тасралт, хийгдсэн ажлууд:

 

4-р сарын 11-ны өдөр Эрдэнэхайрхан 35 кВ хамгаалалтаар тасарч үзлэгээр ЦДАШ-н 429-р тулгуурт гэмтэл илрүүлж арилгалаа.

4-р сарын 11-ны 21цаг 10 минутад Цагаан-Олом-Есөнбулаг 35 кВ ЦДАШ хамгаалалтаар тасарч дахин залгахад хэвийн залгагдсан. Энэ үед Тайшир УЦС амжилттай тусдаа гарсан бөгөөд 21цаг 17минутад хэвийн схемд шилжсэн.

4-р сарын 12-ны өдөр Дэлгэр 10кВ ЦДАШ хамгаалалтаар тасарч үзлэгээр 2 чангалгааны анкер дээр лонх мултарсан гэмтлийг илрүүлж улмаар Есөнбулагаас шугам сүлжээний бригад гэмтлийг засварлалаа.

4-р сарын 12-ны өдөр Цээл 15кВ ЦДАШ хамгаалалтаар тасарсан. Улмаар Алтайн-Хүдэр 15кВ АШ-г салгаж үзлэг хийлгүүлсэн.

4-р сарын 14-ны өдөр Улиастай 110кВ ЦДАШ хамгаалалтаар тасарч дахин залгахад хэвийн залгагдсан. Энэ үед Тайшир УЦС амжилттай тусдаа гарч ажиллалаа.

4-р сарын 15-ны өдөр Цээл 15кВ ЦДАШ хамгаалалтаар тасарсан. Алтайн-Хүдэр 15кВ ЦДАШ таслав. Цээл 15кВ залгахад хэвийн залгадсан.

MIT-Econ-Storage 0

Зарлалын булан

 

 

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА : 

 

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэсэн тооцоогоо сар бүрийн 25-ны дотор төлж барагдуулж байна уу. БАЯРЛАЛАА

 

“Алтай-Улиастайн Эрчим Хүчний Систем” ТӨХК
Утас: 70483423 95483423

Холбоо барих

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Харзат баг, "АУЭХС" ТӨХК-ий төв оффис

Утас : +976-70483423 , 95483423

Факс : +976-70484533

Имэйл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

149976
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Нийт
110
267
1383
5135
149976
Your IP: 23.20.223.212